Tin đào tạo

FIA/ CAT QUALIFICATION

Initial registration
£77
Annual subscription
£77
Exam level
Exam entry
period
June 2012
exam fee
(per exam)
December 2012
exam fee
(per exam)
FA1 and MA1
Early
£38
£42
Standard
£44
£48
Late
£178
£180
FA2 and MA2
Early
£38
£42
Standard
£44
£48
Late
£178
£180
FAB, FMA
and FFA
Early
£55
£60
Standard
£64
£69
Late
£198
£200
FTX, FAU
and FFM
Early
£55
£60
Standard
£64
£69
Late
£198
£200

JUNE 2012 EXAMINATION
 

Date
Exam
Monday 11 June
Foundations in Taxation (FTX)
Tuesday 12 June
Managing Costs & Finance (MA2)
Foundations in Financial Management (FFM)
Wednesday 13 June
Maintaining Financial Records (FA2)
Thursday 14 June
Management Information (MA1)
Friday 15 June
 
Accountant in Business (FAB)
Monday 18 June
Foundations in Audit (FAU)
Tuesday 19 June
FFA Financial Accounting (FFA)
Wednesday 20 June
Recording Financial Transactions (FA1)
Management Accounting (FMA)

ACCA QUALIFICATION 

Initial registration
£77
Annual subscription
£77
Exam level
Exam entry
period
June 2012
exam fee
(per exam)
December 2012
exam fee
(per exam)
Knowledge
F1, F2 and F3
Early
£55
£60
Standard
£64
£69
Late
£192
£200
Skills
F4, F5, F6, F7
F8 and F9
Early
£69
£75
Standard
£80
£86
Late
£208
£217
Professional
P1, P2 and P3
(and any two from
P4, P5, P6 and P7
Early
£81
£88
Standard
£94
£101
Late
£222
£231

JUNE 2012 EXAMINATION

Date
Exam
Date
Monday 11 June
F5 Performance Management
P7 Advanced Audit and Assurance
Tuesday 12 June
F6 Taxation
P4 Advanced Financial Management
Wednesday 13 June
F7 Financial Reporting
 
Thursday 14 June
F8 Audit and Assurance
P5 Advanced Performance Management
Friday 15 June
 
F1 Accountant in Business
F9 Financial Management
P6 Advanced Taxation
Monday 18 June
F4 Corporate and Business Law
P3 Business Analysis
Tuesday 19 June
F3 Financial Accounting
P2 Corporate Reporting
Wednesday 20 June
F2 Management Accounting
P1 Governance, Risk and Ethics

Fees for early and late exam entry periods apply to online entry only.
Exams are held twice a year in June and December. In order to attempt exams, trainees must first register with ACCA. Registrations can be made at any time in the year, but the following deadlines apply to exam sessions:
 
OBU
 
You are required to pay a project submission fee to Oxford Brookes University with any project submission. The Oxford Brookes University RAP submission fee for period 23 will be £115.00 and for period 24 will be £135.00. 
The next two RAP submission periods, and the dates on which RAP grades and BSc degree results will be despatched, are as follows:

 
PERIOD 23

Latest date to complete the Professional Ethics module
15 October 2011
Earliest receipt of RAP by Oxford Brookes University
1 November 2011
Latest receipt of RAP by Oxford Brookes University
21 November 2011
Oxford Brookes University BSc Examination Board
March 2012
Latest date to complete the Professional Ethics module
Wednesday 28 March 2012

PERIOD 24

Latest date to complete the Professional Ethics module
8 April 2012
Earliest receipt of RAP by Oxford Brookes University
1 May 2012
Latest receipt of RAP by Oxford Brookes University
25 May 2012
Oxford Brookes University BSc Examination Board
September 2012
RAP and BSc degree results despatched
Wednesday 6 September 2012

Please note that projects must arrive at the ACCA Office in Oxford Brookes University by the date of latest receipt. Any projects received after the date of latest receipt will be returned to students unmarked.
chia sẻ với bạn bè:
 


           

   

 

Thông tin cần biết về thi ACCA, CAT năm 2011 (11/2/2011)

 Các tin khác:  1   2 

Giới thiệu Smart Train

Đội ngũ giảng viên

Cơ sở vật chất

Nhận xét về Smart Train

Đăng ký học thử

Thi thử CBE

Nghiên cứu khảo sát

 
  • Sinh viên ĐH Kinh Tế nhận học bổng “Ươm Mầm Tài Năng” tham quan công ty Nexia
  • Sinh viên ĐH Văn Lang, Tôn Đức Thắng và Ngân Hàng nhận học bổng “Ươm Mầm Tài Năng” tham quan công ty I-Glocal
  • Lễ trao học bổng
  • Smart Train mừng ngày Nhà Giáo Việt Nam năm 2013 cùng các giảng viên
  • Sự công nhận của Hiệp hội Kiểm Toán Nội Bộ Hoa Kỳ IIA dành cho Smart Train
  • HTV9 đưa tin về lễ ra mắt chương trình đào tạo CIA tại Việt Nam
  • Biểu diễn tranh cát - Lễ ra mắt chương trình CIA
  • How to become a CMA
  • ACCA Student Facts - How to pass exams
 

   
       HỌC VIÊN SMART TRAIN ĐANG LÀM VIỆC TẠI:    
   
 
   
 
   
   
ĐT: (08) 3931 3333
ĐT: (04) 3555 3333
ĐT: (08) 6651 3333
    
   
xet tuyen nguyen vong 2 dai hoc kinh te diem chuan dai hoc kinh te nganh ke toan quan tri marketing quan tri kinh doanh hoc tieng anh